नेपाली मा पशुपालन पुस्तिका

नेपाली मा पशुपालन पुस्तिका

नेपाली मा पशुपालन पुस्तिका  खण्डमा हामी नेपाली पशुधन किसान को लाभ को लागि नेपाली भाषामा पशुपालन पुस्तिका बसालेका छन्। यी सबै पशुपालन पुस्तिका डाउनलोड र मुद्रण योग्य छन्। तपाईं त यी पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न असमर्थ छन् भने हामीलाई मेल पठाउन र हामीलाई जो पुस्तक तपाईं चाहनुहुन्छ थाहा गर्नुहोस्।

तपाईं ग्रोवेल उत्पादनहरू प्रयोग पछि आफ्नो पशुधन व्यापार मा अधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् हाम्रो उत्पादनहरु नेपाल उपलब्ध छन् ।

तपाईं त यी पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न असमर्थ छन् भने हामीलाई मेल पठाउन र हामीलाई जो पुस्तक तपाईं चाहनुहुन्छ थाहा गर्नुहोस्। हामी तपाईं पुस्तक मेल हुनेछ। हाम्रो मेल आईडी छ info@growelagrovet.com तपाईंलाई धन्यवाद !

1. लेयर कुखुरा पालन पुस्तिका

2. ब्रोइलर पालन पुस्तिका

3. बाख्रा पालन पुस्तिका

4. सुँगुर पालन पुस्तिका

5. गाई पालन पुस्तिका

 

Share This
Share