नेपाली मा पशुपालन पुस्तिका

नेपाली मा पशुपालन पुस्तिकानेपाली किसानहरूको फाइदाको लागि हामीले नेपाली भाषामा नेपाली पशुधन नामक पुस्तिका तयार गरेका छौ।यि सबै पशुपालन सम्बन्धि पुस्तिका डाउनलोड योग्य र मुद्र्रण योग्य छन।यदी तपाईं यसमा भएका पुस्तिका तथा पुस्तकहरु डाउनलोड गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने हामीलाइ ईमेल पठाउनुहोस।हामी तपाईंलाइ तपाईंको ईमेलमा डाउनलोड गरि पठाउनेछौ।हाम्रो ईमेल आइडि हो info@growelagrovet.com

हामीसँग बिश्वस्तरिय शक्तिशाली पशुपन्छिका औषधीहरु छन । सौभाग्यवस हाम्रा सबै उत्पादनहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध छन । तपाईंले ग्रोवेल कम्पनीका औषधीहरु प्रयोग गर्नुभयो भने अझ बढी मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ । हाम्रो अनुरोध छ केवल एक पटक ग्रोवेलका उत्पादनहरु परिक्षण गर्नुहोस र फरक हेर्नुहोस अनि तपाईंको प्रतिक्रिया पनि दिनुहोस् । तपाईं निम्न लिंकबाट ग्रोवेलका पुस्तिकाहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ । धेरै धेरै धन्यवाद । ग्रोवेल उत्पादन पुस्तिका

1. लेयर कुखुरा पालन पुस्तिका

2. ब्रोइलर पालन पुस्तिका

3. बाख्रा पालन पुस्तिका

4. सुँगुर पालन पुस्तिका

5. गाई पालन पुस्तिका

 

Share This
Share